Varför fiber?

Varför fiber?


Fiberoptiska kablar är inget nytt. De började byggas på 1970-talet och är sedan länge den normala tekniken för både telefoni och datatrafik på långa avstånd (informationstrafikens motorvägar). Det är nästan bara i de lokala näten från telestationerna ut till abonnenterna som den gamla tekniken med kopparkabel ännu finns kvar.


Idag har fiberoptiska nät blivit så billiga att det är ekonomiskt möjligt att bygga bort även den sista sträckan kopparkabel och ge slutanvändarna motorväg ända hem. I städerna installeras inte längre någon kopparledning till nybyggen, bara fiberkabel.


Fiberoptikens fördelar är så uppenbara att den egentligen inte har någon konkurrens:


Driftsäkerhet. I fiberoptiska kablar överförs informationen med ljussignaler som är okänsliga för de flesta störningar som drabbar de elektriska signalerna i en kopparkabel. Fiberoptik är till exempel helt okänslig för åska, eftersom kabeln inte leder elektricitet. Eftersom ledningen grävs ned är den också skyddad från oväder och andra skaderisker.


Ett nät till allt. En fiberoptisk kabel har en mycket stor överföringskapacitet, som utan problem räcker för att samtidigt skicka telefon, tv och Internet via en enda förbindelse. Även högupplöst hdtv får plats. Ett fibernät som byggs idag klarar minst 100 megabit per sekund (Mb/s) både till och från användaren. Bredband via telefonnätet (ADSL) klarar som bäst cirka 15 Mb/s från nätet till användaren, och utanför tätorter sällan mer än 2 Mb/s. Från användaren till nätet är hastigheterna ännu lägre. Trådlöst bredband är långsammare än ADSL och dessutom opålitligare.


Framtidssäkrat. Själva fiberoptisk kabeln klarar många gånger större överföringshastigheter och behöver därför inte bytas även om det kommer tjänster med ännu större kapacitetskrav. Det räcker med att byta utrustningen som sänder och tar emot ljussignalerna.


Lång livslängd. Eftersom fibern är av glas har den också mycket lång livslängd, troligen minst 50 år. När den väl behöver ersättas krävs ingen ny grävning. De fiberoptiska kablarna ligger i rör där man blåser in dem med tryckluft.


Avståndsoberoende. Den elektriska signalen i en kopparkabel försvagas snabbt med ökande avstånd. Ljussignalen i en fiberoptisk kabel förblir praktiskt taget oförändrad. Även den som bor långt från anslutningspunkten får en precis lika bra förbindelse som den som bor nära.


Men det finns ännu fler fördelar med fibernätet. Både larm och övervakning av exempelvis hem och ladugård kan skötas med webbkamera och vissa kommuner i landet testar redan fjärrsjukvård via webb-tv. Med IP-telefoni ringer du både betydligt billigare och säkrare.

 

Framtidens kopparnät

Telia har på många platser tagit beslut om att inte reparera kopparledningarna som förstörts under stormarna Gudrun och Pär, de ska istället plockas ned. Telia ser ingen lönsamhet i att bygga nya luftburna kopparnät där det är glesbefolkat. Vad som händer med vårt kopparnät i framtiden kan vi ju själva räkna ut. När det behöver underhållas kommer de i stället att plocka ner. Faktum är att kopparnätet kommer att plockas ned frågan är, när? De kommer inte att ersätta det med något annat nät utan de kommer att erbjuda fastmobil, precis som de gjort till de drabbade vid stormarna.


Ingen kommer ta hand om oss, det får vi göra själva i den här frågan.


Det är bara du själv som kan bestämma om du ska vara med. Om vi alla hjälps åt kan vi hålla ned kostnaderna.